Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
21/3/18 Podar tissores elèctriques QU111725/15 0.00l. 0.00kg
11/4/18 Llaurar cultivador hivern QU111725/15 Tractor 60-90CV 2.61l. 6.86kg
4/5/18 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
16/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV EMERALD 23636 10BU1N 0.110 214 2.01l. 5.28kg
31/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV EMERALD 23636 10BU1N 0.110 214 2.01l. 5.28kg
31/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 NEORAM 37,5 WG 23987 01684 1.00 214 0.00l. 0.00kg
2/6/18 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV EMERALD 23636 10BU1N 0.150 300 2.01l. 5.28kg
15/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 NEORAM 37,5 WG 23987 01684 1.500 300 0.00l. 0.00kg
20/6/18 Esporgar/Escavellar manual QU111725/15 0.00l. 0.00kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 185CE004 0.200 300 2.01l. 5.28kg
29/6/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 ES00074 GSSAL7014 0.800 300 0.00l. 0.00kg
3/7/18 Retallat puntes QU111725/15 0.00l. 0.00kg
10/7/18 Llaurar intercep+cult. QU111725/15 Tractor 60-90CV 3.68l. 9.68kg
11/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 18CE004 0.250 380 2.01l. 5.28kg
11/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 ES00074 GSSAL7014 1.00 380 0.00l. 0.00kg
23/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 318 30.00 2.01l. 5.28kg
31/7/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 4.00 380 2.01l. 5.28kg
6/8/18 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 318 30.00 0.33l. 0.88kg
12/8/18 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
17/8/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 11382C 4.00 380 2.01l. 5.28kg
29/9/18 Verema box/tolva QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.67l. 4.40kg

Total CO2 per a Parcel·la CL048, (0.2534ha): 73.94kg (Equivalent: 291.79 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Llaurar: 26.44 kg CO2 (104.32 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 43.11 kg CO2 (170.11 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 4.40 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2009   2011   2012   2013   2014   2016   2017   0  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]