Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/1/17 Podar tissores elèctriques QU111725/15 0.00l. 0.00kg
15/2/17 Trinxar sarments QU111725/15 Tractor 60-90CV 2.01l. 5.28kg
28/3/17 Aplicar adob/fems ABONADO QU111725/15 Tractor 60-90CV ADOB MINERAL ABONO MINER 200 0.54l. 1.41kg
9/5/17 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111725/15 NEORAM 37,5 WG 23987 06064B 1.00 190 0.00l. 0.00kg
9/5/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.075 190 1.20l. 3.17kg
24/5/17 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111725/15 NEORAM 37,5 WG 23987 06064B 1.00 300 0.00l. 0.00kg
24/5/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV VIVANDO 24143 0015581309 0.100 300 1.20l. 3.17kg
13/6/17 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 APR17CE007 0.150 300 1.20l. 3.17kg
13/6/17 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU QU111725/15 CURZATE C EXTRA 25368 255485 4.00 300 0.00l. 0.00kg
20/6/17 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
25/6/17 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
1/7/17 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM QU111725/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 40 0.33l. 0.88kg
10/7/17 Retallat puntes QU111725/15 Tractor 60-90CV 0.67l. 1.76kg
25/7/17 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
28/7/17 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111725/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 35762B 4.00 500 2.01l. 5.28kg

Total CO2 per a Parcel·la CL048, (0.2534ha): 34.00kg (Equivalent: 134.18 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 5.28 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 1.41 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 9.90 kg CO2 (39.06 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 15.66 kg CO2 (61.79 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 1.76 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2009   2011   2012   2013   2014   2016   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]