Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
20/1/16 Aplicar adob/fems QU111725/15 Tractor 60-90CV 0.54l. 1.41kg
25/3/16 Podar compressor QU111725/15 Tractor 60-90CV 0.53l. 1.39kg
2/4/16 Trinxar sarments QU111725/15 Tractor 60-90CV 2.01l. 5.28kg
10/4/16 Llaurar cultivador hivern QU111725/15 Tractor 60-90CV 2.61l. 6.86kg
3/5/16 Llaurar cultivador hivern QU111725/15 Tractor 60-90CV 2.61l. 6.86kg
5/5/16 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111725/15 Tractor 60-90CV EMERALD 23636 12052N 0.030 190 1.20l. 3.17kg
15/5/16 Llaurar intercep man QU111725/15 Tractor 60-90CV 3.01l. 7.92kg
20/5/16 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111725/15 Tractor 60-90CV EMERALD 23636 12052N 0.030 190 1.20l. 3.17kg
26/5/16 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
6/6/16 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111725/15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 2.500 270 1.20l. 3.17kg
6/6/16 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111725/15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 16CE004 0.100 270 1.20l. 3.17kg
21/6/16 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111725/15 Tractor 60-90CV CIMOCOB 23554 255485/04 3.00 300 1.20l. 3.17kg
21/6/16 Tract Fito: Atomitzador1 Oidium QU111725/15 Tractor 60-90CV TALENDO 24625 16CE004 0.150 300 1.20l. 3.17kg
22/6/16 Esporgar/Escavellar manual QU111725/15 0.00l. 0.00kg
30/6/16 Tract Fito: Ensofrat1 Oidium QU111725/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 35.00 0.33l. 0.88kg
12/7/16 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
13/7/16 Tract Fito: Ensofrat1 Oidium QU111725/15 Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 35.00 0.33l. 0.88kg
27/7/16 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111725/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 28652 3.00 450 1.20l. 3.17kg
8/8/16 Llaurar cultivador estiu QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
10/8/16 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111725/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 28652 3.00 450 1.20l. 3.17kg
25/8/16 Tract Fito: Atomitzador1 Mildiu QU111725/15 Tractor 60-90CV BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE 21649 28655 3.00 450 1.20l. 3.17kg
30/9/16 Verema box/tolva QU111725/15 Tractor 60-90CV 1.67l. 4.40kg

Total CO2 per a Parcel·la CL048, (0.2534ha): 74.28kg (Equivalent: 293.12 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 6.67 kg CO2 (26.33 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 1.41 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 31.54 kg CO2 (124.46 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 30.26 kg CO2 (119.42 kg CO2 per hectàrea)
Verema: 4.40 kg CO2 (17.36 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2009   2011   2012   2013   2014   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]