Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/1/14 Prepodar Tractor 60-90CV 1.25l. 3.30kg
25/2/14 Llaurar cultivador hivern Tractor <60CV 1.94l. 5.12kg
27/3/14 Llaurar cultivador estiu Tractor <60CV 0.94l. 2.46kg
21/4/14 Llaurar cultivador estiu Tractor <60CV 0.94l. 2.46kg
15/5/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU COVICAMPO-50 12965 XGVP5 1 175 0.00l. 0.00kg
15/5/14 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM Tractor <60CV VIVANDO 24143 8618583 0.05 170 0.90l. 2.36kg
3/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU COVICAMPO-50 12965 XGVP5 1 175 0.00l. 0.00kg
3/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM Tractor <60CV VIVANDO 24143 8618583 0.05 175 0.90l. 2.36kg
25/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU COVICAMPO-50 12965 XGVP5 1 175 0.00l. 0.00kg
25/6/14 Tract Fito: Atomitzador1 OIDIUM Tractor <60CV VIVANDO 24143 8618583 0.05 175 0.90l. 2.36kg
29/6/14 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2414 40 0.25l. 0.66kg
30/6/14 Llaurar cultivador estiu Tractor <60CV 0.94l. 2.46kg
15/7/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor <60CV COVICAMPO-50 12965 XGVP5 2.5 400 0.90l. 2.36kg
24/7/14 Tract Fito: Ensofrat1 OIDIUM Tractor <60CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2414 40 0.25l. 0.66kg
4/8/14 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU Tractor <60CV COVICAMPO-50 12965 XGVP5 2.5 400 1.50l. 3.93kg
18/8/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor <60CV COVICAMPO-50 12965 XGVP5 2.5 400 0.90l. 2.36kg
29/8/14 Tract Fito: Atomitzador1 MILDIU Tractor <60CV COVICAMPO-50 12965 XGVP5 2.5 400 0.90l. 2.36kg

Total CO2 per a Parcel·la CL048, (0.2534ha): 35.20kg (Equivalent: 138.92 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 3.30 kg CO2 (13.02 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 12.49 kg CO2 (49.30 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 19.41 kg CO2 (76.60 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2009   2011   2012   2013   2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]