Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
27/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV EMERALD 23636 12CO1N04AM1D 4 200 2.01l. 5.28kg
27/5/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM TAIREL - C 16064 04AM1D 4 200 0.00l. 0.00kg
12/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV EMERALD 23636 12CO1N 0.4 200 2.01l. 5.28kg
12/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM TAIREL - C 16064 04AM1D 4 200 0.00l. 0.00kg
28/6/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3113 40 2.01l. 5.28kg
17/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM Tractor 60-90CV KDOS 22002 FEB13U6038 3 400 2.01l. 5.28kg
23/7/13 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 3113 40 2.01l. 5.28kg
5/8/13 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIUM Tractor 60-90CV COVICAMPO-50 12965 17DR6077 3 400 2.01l. 5.28kg

Total CO2 per a Parcel·la CL048, (0.2534ha): 31.67kg (Equivalent: 124.98 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Tractaments Fitosanitaris: 31.67 kg CO2 (124.98 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2009   2011   2012   2014   2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]