Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
13/5/11 MALURA NUSTAR 40 EC 17467 01/10/11/10CE 0.25 200 0.00l. 0.00kg
17/6/11 MALURA CURZATE C 16679 4 400 0.00l. 0.00kg
17/6/11 MILDIU CURZATE C 16679 4 400 0.00l. 0.00kg
6/7/11 MILDIU CURZATE C 16679 4 400 0.00l. 0.00kg
6/7/11 MALURA NUSTAR 40 EC 17467 4 400 0.00l. 0.00kg
22/7/11 MILDIU CURZATE C 16679 4 700 0.00l. 0.00kg
25/7/11 MALURA AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 40 0.00l. 0.00kg
8/8/11 MILDIU CURZATE C 16679 4 700 0.00l. 0.00kg
10/8/11 MALURA AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 40 0.00l. 0.00kg
23/8/11 MILDIU CURZATE C 16679 4 700 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2009   2012   2013   2014   2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]