Raïm 500

Nom de la Finca: Vinya pi gros
Titular: Joaquim Colomé Olivé
Codi PV: CL048
Subzona: Marge Dret Riera Marmellar
Municipi: 43090-Montmell
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1981-1982
Superfície: 0.2534 Ha.
Tipus de Cultiu: convencional
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
12/5/09 OIDIUM EMERALD 23636 25CIM 0.2 350 0.00l. 0.00kg
27/5/09 MILDIUM CRIORAM C 23197 09893C/04/09 3 350 0.00l. 0.00kg
27/5/09 OIDIUM EMERALD 23636 25CIM/20.02 0.2 500 0.00l. 0.00kg
15/6/09 MILDIUM CRIORAM C 23197 09893C/04/09 4 500 0.00l. 0.00kg
15/6/09 OIDIUM EMERALD 23636 25CIM/20.02 0.2 500 0.00l. 0.00kg
26/6/09 OIDIUM AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 6/6/09 40 0.00l. 0.00kg
15/7/09 MILDIUM CRIORAM C 23197 09893C/04/09 4 500 0.00l. 0.00kg
15/7/09 OIDIUM EMERALD 23636 25CIM/02.02 0.2 500 0.00l. 0.00kg
21/7/09 OIDIUM AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 6/6/09 40 0.00l. 0.00kg
10/8/09 MILDIUM ROMEFOS 50 21490 05692B1.2.09 5 400 0.00l. 0.00kg
12/8/09 Lobesia SEQURA 32 18234 0.5 300 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2011   2012   2013   2014   2016   2017   0   2018  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]