Raïm 500

Nom de la Finca: Camp Llarc
Titular: Antonia Ferrando Espinosa
Codi PV: BJ938
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguam├║rcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1970-1971
Superfície: 1.0683 Ha.
Tipus de Cultiu: ecol?gic
 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
9/1/18 Podar tissores el├Ęctriques 0.00l. 0.00kg
31/1/18 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 8.46l. 22.25kg
28/3/18 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 11.00l. 28.93kg
5/4/18 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.51l. 40.80kg
26/4/18 Tract: Feromones LOBESIA QU111745/15 QUANT LB 19811 15A2018 350 0.00l. 0.00kg
18/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 OIDIUM QU111745/15 Tractor 60-90CV HELIOSUFRE 16356 1732025 0.735 220 8.46l. 22.25kg
18/5/18 Tract Fito: Atomitzador2 MILDIU QU111745/15 VITRA 40 WG 23186 35 0.760 220 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ938, (1.0683ha): 114.23kg (Equivalent: 106.93 kg CO2 per hectÓrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 22.25 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectÓrea)
Llaurar: 69.72 kg CO2 (65.27 kg CO2 per hectÓrea)
Tractaments Fitosanitaris: 22.25 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectÓrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | [email protected]